Download hier de eindrapportage van de Proeftuin Maritieme Innovatie

Download

Doelstelling

De Proeftuin Maritieme Innovatie had als doel de economische positie van bedrijven die werkzaam zijn binnen het maritieme cluster te versterken door de realisatie van innovatieprojecten. Netherlands Maritime Technology voerde het projectmanagement uit voor de Proeftuin Maritieme Innovatie.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

eu-rgb

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.